Naprawa AGD


Zajmujemy się naprawą sprzętu AGD w woj. lubuskim. Prowadzimy serwis oraz sprzedaż części zamiennych do tego typu sprzętu.
Przyjmujemy do naprawy sprzęt praktycznie wszystkich występujących na rynku europejskim producentów.
Jeśli masz awarię pralki, zmywarki lub innego sprzętu to dobrze trafiłeś - zadzwoń lub wyślij zapytanie poprzez email.

tel. 609 687 028; email: BOK@AGDtechnik.pl

Proste usterki usuwamy na miejscu w domu, a w szczególnych przypadkach zabieramy sprzęt do naszego serwisu - klient w takich przypadkach dostaje zawsze pokwitowanie potwierdzające przyjęcie sprzętu do naprawy.

 


CENNIK USŁUG

Sprawdzenie/Naprawa prosta od 200,00zł

Naprawy złożone: od 250,00 zł

Wymiana łożysk: od 350,00 zł

 

Podane ceny są cenami brutto do których należy doliczyć koszty dojazdu.

Dokładną cenę za  usługę która ma być wykonana ustala  zawsze serwisant po sprawdzeniu sprzętu.

   

Gwarancja na wykonane usługi

Serwis udziela gwarancji na wykonane usługi tylko w wypadku gdy uszkodzeniu uległa część wymieniona wcześniej przez serwis.

Czas trwania gwarancji: 3-12 miesięcy na podstawie karty naprawy i paragonu lub faktury Vat

Uszkodzenia sprzętu będące skutkiem:
- niewłaściwej eksploatacji ( nieprzestrzegania instrukcji obsługi ),
- nieprawidłowego montażu,
- zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca, np. uszkodzenia powstałe w czasie transportu, uszkodzenia mechaniczne powierzchni lakierniczej, szkła itp.
- używania niewłaściwych środków eksploatacyjnych, takich jak proszki do prania, sól regeneracyjna, środki czyszczące i konserwujące nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych i chemicznych; części szklanych, żarówek, płyt katalitycznych oraz czynności przewidzianych w instrukcji, które użytkownik powinien wykonać we własnym zakresie, np. wymontowanie fabrycznych blokad zabezpieczających na czas transportu, zainstalowania sprzętu, przygotowania instalacji elektrycznej. W przypadku drobnego sprzętu AGD wyłączone są elementy ulegające naturalnemu zużyciu (noże i tarcze tnące, głowice golące , szczotki, żarówki itp.) oraz akcesoria ( takie jak worki na kurz ,filtry itp.)

Wszelkie naprawy i przeróbki wyrobu dokonywane przez osoby lub zakłady nieupoważnione przez SERWISANTA powodują utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji użytkownik jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu serwisanta według cennika warsztatu serwisowego.

Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wpisana datę sprzedaży potwierdzoną podpisem i pieczęcią firmowa jednostki handlowej, jest bez skreśleń i poprawek oraz ( w przypadku kuchni elektrycznej lub gazowej oraz płyty grzewczej do zabudowy ) posiada adnotację o podłączeniu do instalacji elektrycznej lub gazowej przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.


Jak zamawiać części

Gdy chcesz zamówić część zamienną potrzebne będą następujące dane:
- model
- nr fabryczny
- nr seryjny lub nr artykułu

Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej sprzętu. Tabliczka znamionowa jest zazwyczaj umieszczona:
- pralki (z tyłu pralki lub po otwarciu drzwi na obudowie pralki lub wewnętrznej stronie drzwi)
- zmywarki (tył zmywarki lub wewnętrzna strona drzwi zmywarki)
- chłodziarko-zamrażarki (w wewnętrznej komorze chłodziarki, po wysunięciu szuflady na warzywa)

Podane ceny są przykładowe - dokładnej wyceny dokonuje zawsze serwisant po sprawdzeniu sprzętu.